Overview | Download| Screenshots | History | License | Contact | Forum | hkdirect.sk


SÚĽOVSKÉ SKALY - HOROLEZECKÝ SPRIEVODCA - CLIMBING GUIDE

License


LICENCIA CREATIVE COMMONSTáto publikácia (dielo) podieha licencii Creative Commons, ktorá:
Attributtion (BY) - umožňuje ostatným rozmnožovať, rozširovať, vystavovať dielo za
podmienky uvedenia autora
Noncommercial (NC) - umožňuje ostatným rozmnožovať, rozširovať dielo len pre
nekomerčné účely
No Derivative Works (ND) - umožňuje ostatným rozmnožovať, rozširovať, vystavovať
dielo len v pôvodnej podobe, nie odvodené diela

Viac:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Plné znenie:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/legalcode