o klube
Horolezecký klub DIRECT v januári 2006 oslávil svoje 16. výročie. Počas svojej krátkej existencie získal významné miesto v horolezeckom dianí na Slovensku. Hlavné aktivity HK Direct sa zameriavajú najmä na objavovanie Súľova - najväčšej a najpopulárnejšej skalkárskej oblasti na Slovensku.

ZAČIATKY
Zaujímavé je, že región s úžasnými možnosťami na lezenie, akým je Bytča (Súľov, Manín, Porúbka,…) nemal až do pádu komunizmu svoj horolezecký klub. Situácia sa zmenila až v roku 1990, keď 23. januára dvojica Miloš Skatulok a Rudo Bielik, dovtedajší členovia HO Sparta Považská Bystrica, položili základy nového klubu - Direct Bytča. V tomto období sa v klube nestretávame s významnejšími prelezmi, Bytčanom išlo hlavne o radosť z lezenia - na skalách, v Tatrách ale aj v Alpách. V tomto čase tu aktívne pôsobia Rudo Bielik, Peter Harvánek, Milan Chudovský, Juro Langer, Peter Langer, Fero Prcín, Roman Svrček, Miloš Skatulok, Roman Valach.

NEBO NIKDY NESPADNE
V polovici deväťdesiatych rokov nastalo v klube obdobie nových ciest v Súľove. Bolo to niekedy v apríli 1995, keď Dano Uhliarik a Miro Vajda urobili svoj prvý boulder Debut. Potom šlo už všetko veľmi rýchlo, keď si opäť tá istá dvojica povedala, že v Jamesáku sa už nikdy nesmie opakovať veta: "Na Súľove nič nového". Bytčania znásobili svoje príchody do tejto oblasti. Pri ohnisku sa zoznámili s Mirom Pialom, ktorý sa v tom čase pokúšal preliezť Nový Zákon. Aj jeho snažením inšpirovaní vznikla prekrásna línia s poetickým názvom - Nebo nikdy nespadne.
V Súľove sa pričinením Štefana Kuchára konečne začína éra dobre a bezpečne odistených ciest. Okrem Dana, Mira sa v tom čase podielali aj Rudo Bielik, Fero Prcín a ďalší. K tým najznámejším patria Schody do neba, Ikarov sen, Midnight shark, Nostradámus, Bolesť, Nikotínové blues,... Bytčania mali veľký potenciál, ktorý sa odzrkadlil v preliezaní čoraz ťažších ciest.

UMELÁ STENA
Túžba po zlepšovaní viedla k výstavbe umelej steny. Po dlhých plánoch sa v roku 1992 začalo s jej realizáciou. V snahe sĺňať väčšie nároky sa stena ešte dva krát prestavovala, naposledy v roku 2001. Dnes ponúka kvalitnú možnosť bouldrovania, ale svojimi rozmermi (výškou 7m a previsom 6m) predovšetkým pekné lezenie s lanom. Stena veľmi prispela aj k rozvoju lezenia v Bytči a organizovaniu pretekov.

1996-2002
Postupne sa v klube objavujú nové mená: Miro Dvoršťák, Evka Kopásková, Paťo Gajdošík neskôr Jano Bušfy, Zuzka Bušfyová, Andrej Kamas, Jakub Praženica, Heňa Vajdová. Nová energia v klube prináša novú energiu do skál a do Súľova mnoho nových krásnych ciest - Adela ešte nevečerala, Šťastná 13, Viagra, Tahiti, Venušino čaro, Everest a mnoho ďalších. Andrej Kamas, Zuzana Bušfyová a Paťo Gajdošík postupne preliezajú v Súľove mnohé ťažké cesty kl. IX a viac (Hrana 1624, Opus dei, Nový zákon, ...) . Zuzka sa v krátkom čase svojimi vykonmi radí medzi slovenskú lezeckú špičku.

NÁVRAT K HORÁM
V roku 2001 klub zažíva tatranský comeback. Do klubu prichádza silná partia Tatrancov s interným označením Hrebeňovka Kotešová - Jožo Augustín, Jožo Balala, Vlado Vričan a ďalší. Najskôr začínajú v Alpách (Mt.Blanc,…) neskôr sa presúvajú do Tatier a na skaly. V Tatrách robia mnoho pekných výstupov a sólovýstupov. V roku 2005 Jožo Augustín definitívne zložil nosičskú krošnu na Zbojníckej chate a v súčasnosti sa pohybuje spolu s Jožom Balalom niekde v Novozélandskych alpách.

SÚČASNOSŤ
Z klubu sa rokmi mnohé tváre vytratili. Dnes má iba 16 členov, ale kvalitné zázemie blízko do Súľova, Manína, ale i Tatier, vynikajúcu umelú stienku. Jediným nedostatkom, s ktorým sa potýka už od svojho vzniku je prekvapujúco málo mladých lezcov. Posledné mladé lezecké talenty, ktoré vyrastajú v klube sú bratia Klimovci.

Barbora Prekopová


Členstvo v klube

Uplne prvé je veľmi dôležité rozhodnutie:
Prečo ne-začať liezť ?

Ako sa stať členom klubu? Skontaktovať sa s klubom napriklad cez
formulár, mailom hkdirect@hkdirect.sk , 0903 / 830 840, alebo inak (napr. umelá stena).

Horolezci: Po preukázaní horolezeckých znalostí a skúseností sa stávajú riadnymi členmi klubu.

Nehorolezci: Najskôr sa stanú čakateľmi klubu. Môžu využívať takmer všetky výhody riadneho člena (podľa interných smerníc klubu ).
V prvom roku členstva by si mali urobiť lezecký kurz v niektorej akreditovanej horoškole (napr.
www.rockstar.sk )
Po úspešnom absolvovaní kurzov sa stávajú riadnymi členmi klubu.