Jožo Balala spolu s Maťom Ochmanom urobili od 18.8 do 4.9. 2017 expedíciu do Tanzánie – Udzungwa mountain a 23.8.2017 stáli na vrchole Imbanitu ako prvý belosi. Nezmapovaná africká hora nemá na mapách uvádzanú nadmorskú výšku, odhadom okolo 2400m.

Imbanitu (Udzungwa mountain)
Expedícia Afrika – trek – Udzungwa mountain