V sobotu 6. februára sme robili v doline Zlomísk výstup na Zlomiskovú vežu a následne prelez Dračieho hrebena, ja, Martin Bugala, kamarát Martin z Trnavy a kamarát Vlado zo Žiliny. Nakoľko boli v hrebeni preveje a nestabilný sneh v exponovanom teréne, museli sme z časových dôvodov akciu ukončiť pred Dračou hlavou a zlaniť do doliny.

  

   

 

Zlomisková veža a Dračí hrebeň