Horolezectvo je vo svojej podstate vnímané ako adrenalínový šport, je športom obdivovaným a často spájaným s prívlastkom „nebezpečný“. Opak však môže byť pravdou, je to uhol pohľadu. Áno, s lezením je spojená určitá miera rizika. To však ide znížiť vďaka prepracovanej a neustále zdokonaľovanej metodike istenia na rozumné riziko. Bezpečnosť a zdravie musí byť vždy na prvom mieste!

 

O tento bezpochybne nádherný šport má záujem čoraz širšie publikum. Ako klub sa tešíme záujmu, že môžeme privítať medzi seba aj nové tváre a zasvätiť nových priateľov do tajov lezenia. A zároveň nikdy nie je od veci si zopakovať metódy istenia, viazania uzlov, zlaňovania, štandovania,… Nie tak dávno, aj lezecké legendy nášho klubu mali problém si spomenúť, ako sa viaže polovičný lodný uzol:).

 

Z lezeckého „trenažéra“ na lezenie v prírode

               U lezenia je dobré začať na umelej stene (vhodný „trenažér“), postupne prejsť na skalky, a potom začať liezť viacdĺžkové cesty už vo väčších stenách, v  ozajstných horách, prípadne sa pustiť do ľadových či mixových ciest. Postupný vývoj vedomostí a zručností je tou správnou súslednosťou. Okrem nadšenia a lásky k horám, či športu, či túžbe po adrenalíne je dôležité zvládnuť metodiku a zásady bezpečnosti. Tieto dôležité aspekty nemôže podceniť žiadny parťák, kamarát, s  ktorým sa uviažeš na lano. Lezenie vonku je parádne, no na rozdiel od umelej steny tu nie je nič podľa normy. Príroda je tá, ktorá udáva pravidlá hry.

 

Metodické okienko, lezenie, opekačka – tak ako to máme radi

               Predseda Janko Bušfy sa podujal na zorganizovanie metodického popoludnie v teréne, aby nás čo-to naučil a pripomenul. Lezenie je predsa športom, v ktorom sa oveľa bezbolestnejšie učí na chybách iných ako na tých svojich, vlastne tak ako v bežnom živote. Keďže sme mali skalu celú iba pre seba, ne(do)vzdelávali sme sa len teoreticky, ale praktickými ukážkami Janko osviežil metodické okienko. Charakter skaly dovoľoval prakticky si vyskúšať vlastné istenia a budovanie štandov v minimálnej výške nad zemou. Každý kto mal chuť si mohol odskúšať odolnosť vlastných lezeckých pomôcok a svojich kreatívnych riešení:). Ukázali sme si techniky správneho naviazania sa 8-čkovým uzlom na sedací úväz, ďalej Janko demonštroval núdzové použitie slučky ako prsného úväzu. Pokračovali sme rôznymi metódami naviazania sa do kombinácie prsák-sedák. Prešli sme si prúsikové uzly, uzol UIAA pri spájaní lán, rybársky uzol a varianty. Venovali sme sa spúšťaniu druholezca zo štandu dole pri použití reversa. Neskôr sa to zvrhlo na lezenie, hladoši opekali.

 

Vďaka predseda! Super deň. A stále sa máme čo učiť. Čiže stále sa máme dôvod stretnúť.

 

Do-lezenia priatelia!

Bronica

 

 

Metodika
Metodika
Aj to je spôsob ako využiť metodiku v praxi:)

               

Metodické popoludnie HK Direct Bytča, časť I.